Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00-14.00, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας έως 30-11-2021, εξελέγησαν οι κάτωθι:

  • Μεταξίδης Νικόλαος, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
  • Μαυροματίδης Ηλίας, αναπληρωτής εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
  • Παπαδοπούλου Βασιλική, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
  • Παυλόγλου Ευδοκία-Δέσποινα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.