ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας έως 07/02/2021.

Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης- εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου.

Από τη Γραμματεία