Δηλώσεις Εμβόλιμης Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021

Σας αποστέλλουμε τις οδηγίες για τη δήλωση των μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας από 19/1/2021 έως 31/1/2021.

Οδηγίες

Προσοχή!! αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου)

 

Από τη Γραμματεία