Μετεγγραφές στο Τμήμα Γεωγραφίας 2020-2021

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή στο email: geosec@hua.gr της Γραμματείας του Τμήματος Γεωγραφίας, από την Πέμπτη 10 έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.

Για την ανακοίνωση ακολουθείστε τον σύνδεσμο