Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 109/26.11.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/ων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112), όπως ισχύει, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των μαθημάτων «Κοινωνική Γεωγραφία» και «Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες» για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Για την πρόσκληση ακολουθείστε τον σύνδεσμο