Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στη συνεδρία της Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 109/26.11.2020, την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας«.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ