Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ακολουθεί  το Φ.Ε.Κ. της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Φ.Ε.Κ. (Τεύχος B΄: 5200/24.11.2020)