Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής  Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, με θητεία ενός έτους  (από 01.12.2020 έως 30.11.2021).

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των  μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος με κάλπη, από ενιαίο  ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία.

Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, και  ώρα 10:00 έως 12:00, στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη των εκλογών.