Υποβολή Αιτήσεων για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Ακαδ. Έτος 2020-2021)

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Τμήμα Γεωγραφίας θα απονέμει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μετά τη λήψη του πτυχίου, σε όσους από τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος (εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κι έπειτα) παρακολουθήσουν τα οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα και εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται εδώ.
Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και αποφοίτων για παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι μέχρι την Τρίτη 03/11/2020. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά (geosec@hua.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι απόφοιτοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία (210 95 49 151, geosec@hua.gr).
 
Αίτηση θα βρείτε εδώ.
 
Από τη Γραμματεία
Τηλ. 210 95 49 151