Πίνακας Επιτυχόντων και Επιλαχόντων ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας 2020-2021

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως επικυρώθηκε στην υπ’ αριθμ. 105/23-09-2020 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας. 

Δείτε – κατεβάστε το αρχείο

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ