Πρόγραμμα ηλεκτρονικών συνεντεύξεων των υποψηφίων στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς  φοιτητές, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας GoogleMeet τη Δευτέρα 14  Σεπτεμβρίου 2020, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020  την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020  και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020  ανάλογα με την κατεύθυνση/σεις που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Πληροφορίες: Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ.: 210 95 49 325, e-mail: geosecpost@hua.gr,
και στο συνημμένο αρχείο.