ΠΠΣ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2020 (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποιείται το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2020. Για την εξέταση του μαθήματος   «Περιφερειακή Ανάπτυξη» οι εξεταζόμενοι θα χωρισθούν σε 2 ομάδες (μετά από συνενόηση με την διδάσκουσα του μαθήματος). Η μία ομάδα θα εξετασθεί την Δευτέρα 06/07 (09:00-12:00) και η δεύτερη ομάδα την Πέμπτη 09/07 (09:00-12:00)

Για το πρόγραμμα εδώ