Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή παρατείνεται, λόγω της αργίας της Ημέρας του Αγιου Πνευματος, έως και την Τρίτη 09/06/2020. 
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ