Επικαιροποίηση ωρολογίου προγράμματος Π.Π.Σ. εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Ανακοινώνεται επικαιροποιημένο το ωρολόγιο πρόγραμμα  εαρινού εξαμήνου 2019-2020 για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Για το πρόγραμμα εδώ