Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υποστηρικτικού Διδακτικού Έργου από Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Γεωγραφίας.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 97/25.02.2019 Συνέλευση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υποστηρικτικού διδακτικού έργου από Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

Πολύκαρπος Παπαδόπουλος

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

τηλ. 210-9549325