Παράταση προθεσμίας πτυχιακών μελετών

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία κατάθεσης πτυχιακών μελετών θα είναι 24 Φεβρουαρίου και όχι 17 Φεβρουαρίου που ήταν αρχικά.

Σχετικά με τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τις νέες ημερομηνίες.

Από τη Γραμματεία