Προγράμματα Π.Π.Σ. εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Ανακοινώνονται τα προγράμματα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Για το Πρόγραμμα της κανονικής εξεταστικής εδώ.
Για το Πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής εδώ.