Έγκριση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών από μετεγγραφή

Ανακοινώνεται ότι  εγκρίνεται η εγγραφή των παρακάτω φοιτητών/τριών στο Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (geosec @ hua.gr) μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 την διαγραφή τους από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

Από την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 , οι υπό μετεγγραφή φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ήδη διαγραφεί από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκειμένου να παραλάβουν τους κωδικούς για την έκδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Δείτε τα ονόματα εδώ