Ανακοίνωση για την κατάταξη των πρωτοετών στην ξένη γλώσσα

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές  που ΔΕΝ έχουν γραφτεί ακόμη στη Ξένη Γλώσσα ότι θα πρέπει:

  • να διαβάσουν τις περιγραφές των Ξένων Γλωσσών που είναι αναρτημένες στο site του Πανεπιστημίου (www.hua.gr-> Ανακοινώσεις)

  • να τυπώσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση για την Ξένη Γλώσσα που είναι επίσης αναρτημένη στο ανωτέρω site

  • να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα αντίγραφα των πτυχίων για όλες τις γλώσσες μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση στo γραφείο των διδασκουσών (2ος όροφος, Χαροκόπου 89) την κάτωθι ημερομηνία:

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 10:00

Η τελική επιλογή και κατάταξη στα τμήματα των Ξένων Γλωσσών θα γίνει απο τις διδάσκουσες: 

Β. Αιγινίτου
Ν. Βλαχογιάννη
Ε. Ζενάκου
Α. Ζησιμοπούλου
Ε. Μαναήλογλου