Πίνακας Επιτυχόντων-Επιλαχόντων του ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως επικυρώθηκε στην υπ’ αριθμ. 90/30-09-2019 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας.

Για να κατεβάσετε τον πίνακα δείτε εδώ (συνημμένο)  

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ