“Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας στην υπ’ αριθ. 86/11‐04‐2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  • Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  • Γεωπληροφορική

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ από 14 Μαΐου έως 24 Ιουνίου 2019.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
Τηλ.: 210-9549325, fax: 2109514759

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.”