Πρόσκληση σε Διάλεξη του Καθηγητή João Sarmento (University of Minho)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Γεωγραφίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή
João Sarmento
(Ass. Professor-Researcher CECS, University of Minho)

«Ruins and Vacant Land in urban Portugal: four case studies»

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019
Κτίριο Βιβλιοθήκης

 

Δείτε – κατεβάστε την πρόσκληση