Δελτίο Τύπου Ημερίδας: Alternative Land Use Rights and Landed Commons in Europe – Insights from the INDIGO Research Programme

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ημερίδα με τίτλο «Alternative Land Use Rights and Landed Commons in Europe: Insights from the INDIGO Research Programme».  Την οργάνωση της ημερίδας είχε ο κος Παύλος Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, επιστημονικά υπεύθυνος της ελληνικής συμμετοχής στο ερευνητικό έργο INDIGO.
Παρακάτω επισυνάπτονται το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης

Πρόγραμμα Εκδήλωσης, Αφίσα Εκδήλωσης