Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Παρακάτω επισυνάπτονται οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Δείτε -κατεβάστε τις οδηγίες