Δελτίο Τύπου Ημερίδας με θέμα: Μαθαίνουμε να Αντιμετωπίζουμε τις Φυσικές Καταστροφές

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: «Μαθαίνουμε να Αντιμετωπίζουμε τις Φυσικές Καταστροφές» . Μια Συνεργασία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με το Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας.

Πρόγραμμα Ημερίδας, Περίληψη Ημερίδας