Δελτίο Τύπου της παρουσίασης βιβλίου του Καθηγητή Θωμά Μαλούτα

Στις 23 Νοεμβρίου 2018 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Θωμά Μαλούτα «Η κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας – Κοινωνικές ομάδες και δομημένο περιβάλλον σε μια νοτιοευρωπαϊκή μητρόπολη» (εκδ. Αλεξάνδεια).

Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης