Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 79/13.11.2018 Συνέλευση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας μέχρι τις 14.12.2018, καθημερινά 11:00π.μ. – 15:00μ.μ. (στη διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την απαιτούμενη αίτηση και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε – κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δείτε – κατεβάστε την αίτηση