Εγγραφές Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2018-19

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2018 με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εγγραφής (Διατίθεται στην ιστοσελίδα)
  • 2 φωτογραφίες ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης της α’ δόσης των διδάκτρων ύψους 400,00€

Επισυνάπτονται:

αίτηση εγγραφής
ανακοίνωση εγγράφων

Από τη Γραμαματεία του ΠΜΣ