Σεμινάριο – Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας

Στις 12 Οκτωβρίου 2018 πραγαμτοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας».

website