Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, με θητεία ενός έτους (από 01.12.2018 έως 30.11.2019). Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.

Δείτε – κατεβάστε το έγγραφο