Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 76/27.9.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη ενός επιστήμονα ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος «Χωρική Ανάλυση» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Δείτε – Κατεβάστε το αρχείο