Πίνακας Επιτυχόντων & Επιλαχόντων ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας 2018-2019

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως επικυρώθηκε στην υπ’ αριθμ. 77/09-10-2018 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας»

Δείτε – κατεβάστε το αρχείο

Από τη Γραμματεία