Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας (πλην των πρωτοετών) καλούνται να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-19, από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν οδηγίες που αφορούν στην ηλεκτρονική εγγραφή.

Δείτε – Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες

Από τη Γραμματεία του Τμήματος