Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας 2018 – 2019

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς  φοιτητές, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 01 και την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Πληροφορίες: Θάλεια Αλεβυζάκη, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ.: 210 95 49 325, e-mail: ealev@hua.gr

Κατευθύνσεις