Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης για το ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών

Κατεύθυνση Β: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική

ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως 23/09/2018. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/

Πληροφορίες: κ. Θάλεια Αλεβυζάκη, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ.: 210 95 49 325, e-mail: ealev@hua.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας: http://www.geo.hua.gr/