Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Γεωγραφίας

Δείτε – Κατεβάστε το αρχείο

και την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας

Δείτε – Κατεβάστε το αρχείο