Σεμινάρια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας 2018

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Απριλίου και 1 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε μια σειρά διαλέξεων με τίτλο: «Τι έχουμε μάθει στα χρόνια κρίσης στην Ευρώπη; Οι οπτικές της ριζοσπαστικής γεωγραφίας» .

http://radicalgeography.gr/?page_id=802