Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 65/15.02.2018 Συνέλευση, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υποστηρικτικού διδακτικού έργου από Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος.

Παρακαλούμε κατεβάστε την σχετική πρόσκληση.