Ανακοίνωση: Επίσκεψη φοιτητών της Σχολής Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Γενεύης

Το Τμήμα Γεωγραφίας θα υποδεχθεί καθηγητές και φοιτητές της Σχολής Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Η επίσκεψη στο Τμήμα μας γίνεται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών στην Αθήνα, και είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018. Μια σειρά διαλέξεων και συζητήσεων θα εισάγει τους φοιτητές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη των Αθηνών. Σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι η ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων.