Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση του Χώρου»

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση του Χώρου»

Στο παρακάτω link θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη.

Προκήρυξη