Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος»

Στο παρακάτω link θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη.

Προκήρυξη