Δελτίο Τύπου για το 13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Μεταξύ 29 Αυγούστου και  1 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το 13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με τον τίτλο «(Ανα)Κατασκευάζοντας την Ευρώπη: Καπιταλισμός, Αλληλεγγύη, Υποκειμενικότητες» .

http://esa13thconference.eu/