Δελτίο Τύπου: Επετειακή Εκδήλωση – 10 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στις 19 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε Επετειακή Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Αφίσα Εκδήλωσης