Δελτίο Τύπου: Διεθνές Σεμινάριο Human capital, wage labour and innovation in rural areas

Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο: «Ανθρώπινο κεφάλαιο, μισθωτή εργασία και καινοτομία στην ύπαιθρο»

Τα Διεθνές Σεμινάριο φιλοξενήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα την περίοδο 23-24 Οκτωβρίου 2015 και συνδιοργανώθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγροτικής Κοινωνιολογίας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. Παρουσιάστηκαν πάνω από 25 κείμενα σε 5 συνεδρίες, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα Στρογγυλό Τραπέζι. Ο Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας, ήταν ο διοργανωτής του διεθνούς σεμιναρίου.

Πρόγραμμα