Δελτίο Τύπου: Αναγόρευση της Doreen Massey σε Επίτιμη Διδάκτορα

Στις 12 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Αναγόρευση της Ντορήν Μάσσεϋ (Doreen Massey) σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί το Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
139/05.04.2012
ΘΕΜΑ 5ο : Πρόταση ανακήρυξης της Ομότιμης Καθηγήτριας Doreen Massey ως επίτιμης διδάκτορος του Τμήματος Γεωγραφίας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γ.Σ. την αναγόρευση της κ. Doreen Massey, η οποία έχει στηρίξει σημαντικά το Τμήμα από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του, ως Επίτιμης Διδάκτορος στο Τμήμα Γεωγραφίας κατόπιν πρότασης του κ. Κ. Χατζημιχάλη.
Ο κ. Χατζημιχάλης αναφέρει ότι όπως επεσήμανε και σε σύντομη επιστολή του προς τον Πρόεδρο, η κ.
Massey είναι μία διεθνώς γνωστή Γεωγράφος, η οποία μέχρι τη συνταξιοδότηση της πριν 2 χρόνια ήταν Καθηγήτρια και Πρόεδρος στο Τμήμα Γεωγραφίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι γνωστή και στο Πανεπιστήμιο από τα αρχικά σεμινάρια προετοιμασίας λειτουργίας του Τμήματος, τις διαλέξεις αλλά και τα σχετικά βιβλία και άρθρα της που χρησιμοποιούνται μεταφρασμένα τακτικά στα μαθήματα. Είναι διεθνώς γνωστή για το έργο της, με πολλές βραβεύσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η απονομή του βραβείου “Prix International Vautrin Lud”, που είναι αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ για τη Γεωγραφία.
Ως εκ τούτου, η κ. Massey υπερκαλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσε να θέσει το Τμήμα για
να ανακηρύξει κάποιον Επίτιμο/η Διδάκτορα.
Η Γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου ως έχει.

Έντυπο και Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Φωτογραφίες Εκδήλωσης