Σκορδίλη Σοφία

Καθηγήτρια, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) |

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Γεωγραφία