Σαπουντζάκη Καλλιόπη

Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών |

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία με έμφαση στον Προγραμματισμό του Χώρου και την Προστασία από Φυσικές Καταστροφές