Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ

Εξάμηνο: 6o, 8oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκοντες: Ομάδα διδασκόντων – Συντονιστής: Πρατσινάκης Εμμανουήλ