Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση

Εξάμηνο: 4oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Παρχαρίδης Ισαάκ