Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα

Εξάμηνο: 5oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκοντες: Δράκου Ευαγγελία, Παιδακάκη Αγγελική, Πρατσινάκης Μανώλης, Φάκα Αντιγόνη